ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเริ่มมีข่าว ...

หลังจากที่มีข่าวของ OnePlus 9 series ว่า ...