คลังเก็บ

โครงการ “Young Technopreneur” ปี 2018 ประกาศค้นหานักธุรกิจด้านนวัตกรรมตัวจริงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กลุ่มบริษัทสามารถ และสวทช. จับมือกันค้นหาและสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดเป็นนักธุรกิจด้านนวัตกรรมตัวจริงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 กับโครงการ “Young Technopreneur ปี 2018”

Young Technopreneur ปี 2018

โดยปีนี้ โครงการฯยังคงความเข้มข้นทั้งหลักสูตรอบรมและให้ความรู้ ที่มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับนักธุรกิจรุ่นใหม่มากขึ้น , กิจกรรม “เถ้าแก่น้อย Meet Investors” ได้เชิญกลุ่มนักลงทุน และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรายใหญ่เข้าร่วมงาน และกิจกรรม Idea To Market Boot Camp ยังเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ลงมือสำรวจตลาด เก็บ วิเคราะห์ และวางแผนการทำธุรกิจจำลอง ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงให้ได้  ภายใต้หัวข้อการประกวดที่มีการปรับให้เข้ากับยุทธศาตร์ภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับ “การนำเทคโนโลยีมาสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นที่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจและชุมชน” อาทิ อุตสาหกรรมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม , อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ , อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร , อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะได้รับทุนพัฒนาผลงานจำนวน  30,000 บาท และเงินรางวัล 200,000 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ Samart Innovation Award  เพื่อเป็นกำลังใจและใช้ในการพัฒนาผลงานสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

สำหรับผู้สนใจ โครงการ Young Technopreneur เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510 และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น โทร. 02-502-6522   หรือที่ www.samartsia.com  และ  https://www.facebook.com/SamartInnovationAwards/