หลังจากที่ออปโป้ได้สร้างปรากฏการณ์แห่งกา ...

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา OPPO ได้เปิดต ...