ปีที่ผ่านมา OPPO ได้จับมือกับ Gundam เปิ ...

  หลังจากที่ OPPO เผยวันเปิดตัวของ ...