จากปัญหาเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างร ...

อย่างที่รู้กันว่า HUAWEI มักจะเปิดตัวสมา ...