SAMART ร่วมสนับสนุนโครงการ Angle Fund

นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 15 ทีม ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Pitching Challenge  ด้วยการแก้โจทย์ Hackathon ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

 

และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมคะแนน เพื่อคัดเลือกทีมที่จะชนะเลิศในโครงการ Angle Fund ที่กลุ่มบริษัทสามารถ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้มีแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบของ Live สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อเร็วๆนี้