SAMART มอบ Smart Phone ใช้สื่อสารลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ Smart Phone จำนวน 100 เครื่อง ให้กับ ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับหมอ,พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสร้างความปลอดภัยในขณะปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดัดแปลงมาจากอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถรองรับผู้ป้วยได้ 308 เตียง ผู้ป่วยที่มาพักที่นี่จะเป็นผู้ป่วยที่เฝ้าดูอาการ สามารถดูและรับผิดชอบตัวเอง อาทิ ต้องซักผ้าเองเพื่อความปลอดภัย และระมัดระวังเรื่องการแพร่เชื้อ

ภายในห้องพักได้ทำการติดตั้งกล้องประจำห้องเพื่อเฝ้าดูผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว และแผงกั้นบริเวณเพื่อป้องกันการเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับ Smart Phone จำนวน 100 เครื่องที่ได้รับจากทาง บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นนั้น ทางรพ.จะนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับหมอ,พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อขณะปฎิบัติหน้าที่