คลังเก็บ

รีวิว HUAWEI MatePad 11.5 LTE แท็บเล็ตใส่ซิมได้ พร้อมปากกา และคีย์บอร์ด ใช้งานแบบ PC-Like ในราคาหมื่นต้นๆ

ประสบการณ์การใช้งานแบบ PC Like

รองรับแอปออฟฟิศระดับ PC ด้วยแอป WPS Office แอพนี้บนแท็บเล็ตได้รับการปรับปรุง โดย
มีฟี เจอร์ และเครื่องมือที่มากขึ้น คุณไม่จําเป็นต้องพกโน๊ตบุ๊คหนักๆ อีกต่อไปเพียงแค่นําแท็บเล็ตนี้ติดตัวไปด้วยก็เพียงพอ

ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, Power Point หรือ PDF สามารถทําการเปิดแก้ไขได้อย่างไม่ติดขัดตรงนี้อยากให้เน้นว่าพกพาแทน PC แล้วใช้ทํางานเอกสารต่างๆ แบบง่ายๆ ที่บ้านหรือจพกออกไปประชุมก็ทําได้ง่ายๆ ทุกๆ ที่เลย

ทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยปากกา HUAWEI M-Pencil (รุ่นที่ 2) ควบคู่กับ HUAWEI Smart Keyboard ที่ถอดออกได้ ผ่านแอป HUAWEI Notes

โดย HUAWEI Notes เป็นโปรแกรมโน๊ตให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึกได้หลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีลูกเล่นหลากหลาย เช่น การนําเข้ารูปภาพในหลากหลายรูปแบบและปรับแต่งปกที่แตกต่างกัน สําหรับเอกสารแต่ละฉบับเพื่อช่วยให้จัดระเบียบได้ง่าย

ผู้ใช้สามารถแก้ไขสีและภาพของหน้าปกให้เหมาะกับความชอบส่วนตัวของตนเอง ฟังก์ชันนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถนําเข้าภาพถ่ายส่วนตัวที่สามารถใช้ในการออกแบบปกภาพถ่ายส่วนบุคคลสําหรับเอกสารต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ใน HUAWEI Notes ได้

ประสบการณ์การจดบันทึกที่ทันสมัย

HUAWEI Notes สามารถจัดกลุ่มโน๊ตในไฟล์เดียวกันได้เพิ่ม-ลดโน๊ตที่เราต้องการในระบบได้ (Notes Management)

รวมทั้งใช้งานปากกาในการตัดภาพ ข้อความ และเคลื่อนย้าย และเปลี่ยนคําเขียนเป็น text ใช้ยางลบได้ง่ายดายเพียง แตะสองครั้ง มีหลายหัวแปลงให้เลือก (Efficient Notetaking)

สามารถแชร์โน๊ตเป็นไฟล์ภาพหรือ PDF ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ใช้ Laser Pointer ในระหว่างที่พรีเซ็นต์งาน ผ่านพีซีได้ และตัวขยาย เพื่อจะทําการวาดภาพ และลงสีได้ง่ายยิ่งขึ้น (Presentation and Sharing)

Super Hub โอนย้ายไฟล์ภาพ และข้อความจากเว็บอื่น หรืออุปกรณ์อื่น และเปิดหน้าต่างใช้งานโน๊ตพร้อมกันสองหน้าต่าง แถมยังสามารถค้นหาโน๊ตได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ค้นคีย์เวิร์ดที่มีในโน๊ต (Meeting Minutes)

ประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือที่ราบรื่น

ประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือที่ดีที่สุด โดยทํางานร่วมกับสไตลัสเพื่อมอบเอฟเฟกต์พู่กันที่สมบูรณ์ ความล่าช้าในการเขียนด้วยลายมือขั้นตํ่า ความราบรื่น และประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือขั้นสูงสุดการรวบรวมแปรงอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถรวบรวมแปรงที่มีสีและความหนาต่างกันได้ตามความต้องการ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (Color Capture)

ให้คุณจับภาพและใช้สีในแอพต่างๆ นอกจากนี้ยังขยายความสามารถที่ไร้รอยต่อนี้ไปยังแอปโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นการทํางานร่วมกันหลายหน้าจอระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง (Extensive brushes: pens, pencils, ballpoint pens, markers)

ฟังก์ชันการบันทึกที่สะดวก

มุ่งเน้นไปที่สถานการณ์การลบลายมือบ่อยๆ อํานวยความสะดวกระหว่างการขีดๆ เขียนๆ เมื่อเราเขียนผิดวาดผิด ไม่ต้องเข้าฟังก์ชันอื่นๆ เปลี่ยนเป็นยางลบ แค่กดค้างไว้ที่หน้าจอก็สามารถ เปลี่ยนปากกาเป็นยางลบแล้วลบสิ่งที่ต้องการได้ ถ้าจะกับมาเป็นปากกาอีกครั้งครั้งแค่ยก ดินสอขึ้นจากหน้าจอ แล้วกดลงไปก็กลายเป้นดินสอให้วาดภาพเขียนข้อความได้แล้วอย่างรวดเร็ว (Pressure Eraser)

มีฟังก์ชันที่ใช้ปากกาในการจับภาพหน้าจอเฉพาะส่วนได้โดยใช้ปากกาลากทแยงมุมที่ฝั่งขวาของจอจากนั้น เลือก Take Snippet แล้วลากส่วนที่ต้องการเครื่องจะทําการจับภาพส่วนที่ต้องการเครื่องจะจับภาพเป็นสี่เหลี่ยให้คุณลากมาใส่ HUAWEI Notes ได้ (Cut, edit and Annotate Anywhere By Take Snippet)

การจัดภาพและข้อความแบบผสม

การครอบตัดรูปภาพ อนุญาตให้ผู้ใช้ครอบตัดรูปภาพที่แทรกในรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปร่างใดๆ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถจับภาพเนื้อหาที่เหมาะสมของรูปภาพเป็นบันทึกย่อได้อย่างรวดเร็ว สะดวกอย่างยิ่งสําหรับผู้ใช้
ในการจดบันทึกคู่มือและแทรกรูปภาพอย่างรวดเร็วการทํางานของรูปภาพ: คุณสามารถหมุน ซูม และ
ย้ายรูปภาพได้อย่างสะดวก และคุณสามารถซูมเข้าและออกได้ด้วยสองนิ้ว (Free image cropping)

การเลือกผสมส่วนจากการไดคัทภาพโดยตรง ใช้ปากาวาดเฉพาะที่เราต้องการใน HUAWEI
Notes แล้วจากนั้นโปรแกรมจะทําการครอปส่วนที่เราต้องการเมื่อครอปแล้วสามารถใช้ปากกา
เคลื่อนย้ายวัตถุที่เราครอปได้ทั้งหมด (Lasso graphic and text mixed arrangement)

การจัดการบันทึกย่ออย่างมีประสิทธิภาพ

โฟลเดอร์ขนาดใหญ่ รองรับประสบการณเ์หมือนโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อป คุณสามารถลากโน้ตเพื่อสร้าง
โฟลเดอร์และซ้อนโฟลเดอร์ได้ นอกจากนี้โน้ตสามารถจัดประเภทเป็นโฟลเดอรเ์พื่อการจัดการการจัดประเภทที่ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ

เอฟเฟกต์การแสดงผลได้รับการปรับให้เหมาะสม สามารถเปิดด้วยคลิกเดียว โดยคลิกโน้ตบนโฟลเดอร์เพื่อเปิดโฟลเดอร์ และสามารถปักหมุดโฟลเดอรไ์ว้ที่ด้านบนสุดได้ประสบการณ์ใช้งานโฟลเดอร์ โดยรวมได้รับการปรับให้เหมาะสม ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเรียงและจัดการโน้ต

นำเข้าและส่งออกเอกสาร

การนำเข้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถนำเข้าไฟล์และรูปภาพ PDF ที่แก้ไขได้ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และแก้ไขเอกสารตามเอกสาร ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นในเอกสารในรูปแบบที่มีอยู่ได้ด้วยตนเอง

ส่งออกเอกสาร อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกบันทึกไปยังรูปแบบ PDF หรือรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการส่งต่อและแบ่งปันที่ง่ายดาย

ตัวชี้เลเซอร์ และเครื่องขยายภาพเฉพาะส่วน

ไฮไลท์ทันทีหลังจากอ่าน รองรับตัวชี้เลเซอร์และจุดเลเซอร์ และรองรับการตั้งค่าสีใดๆ หลังจากทําเครื่องหมายบรรทัดแล้ว การหน่วงเวลาจะหายไป ทําให้ผู้ใช้สาธิตโน้ตและทําเครื่องหมายคีย์ได้ง่ายขึ้น

ซูมเข้าที่ตําแหน่งใดก็ได้: ซูมเข้าที่ตําแหน่งใดก็ได้ของโน้ตตามสัดส่วนอินพุตแบบละเอียด:
สามารถป้อนอักขระขนาดเล็กในตําแหน่งซูมเข้าได้ ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
อินพุตแบบละเอียด

อ่านต่อหน้า 3