คลังเก็บ

ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการเช่าใช้บริการและการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จาก ธนาคารออมสินในประเทศไทย

 

บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทยจำกัด (“ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ฮิตาชิออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (“ฮิตาชิออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์”) เปิดเผยว่า ได้รับเลือกจาก ธนาคารออมสิน (GSB) ซึ่งเป็นธนาคารรัฐ เพื่อการบริหารการเช่าใช้บริหาร (Outsourcing) เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) เพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมและติดตั้งใหม่ รวมถึง การบริหารจัดการเครื่อง ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ ในประเทศไทยจะให้บริการอย่างครบวงจรแก่ธนาคารออมสิน รวมถึงการจัดการสินทรัพย์ การบริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ให้มีความพร้อมให้บริการ การตรวจสอบความพร้อมให้บริการของเครื่อง และการบำรุงรักษา จำนวน 2,900 เครื่อง โดยมีระยะเวลา ปี ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติแบบครบวงจร

 

Hitachi

ในประเทศไทยมีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ มากกว่า 60,000 เครื่อง ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ เหล่านี้เป็นปัญหาทางเทคนิคและการเงินที่สูงของสถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับการหาแนวทางอื่น ในการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ สามารถให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของธนาคาร ซึ่งธนาคารออมสิน มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการและลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน จึงตัดสินใจใช้การบริหารการเช่าใช้บริหาร เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์

นับตั้งแต่ ฮิตาชิออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ เข้าสู่ตลาดประเทศไทยเมื่อ พ.. 2533 ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (“CD”) บริษัทฯได้สั่งสมประสบการณ์กว่า 30 ปีในด้านเทคโนโลยีของช่องทางบริการด้วยตัวเอง (self-service) ในฐานะที่เป็นบริษัทฯผู้ขายและให้บริการการซ่อมบำรุงในประเทศไทยนั้น ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทยจึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านการให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งการซ่อมบำรุงและศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความเชื่อถือได้ของเครื่องฝากเงินอัตโนมัติและเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติทำให้บริษัทฯมีส่วนแบ่งด้านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติสูงสุดในตลาด (ประมาณร้อยละ 80 ของตลาด)

ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทยจะสนับสนุนการดำเนินงานของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งภาระหน่าที่ของพนักงานในด้านการดูแลเครื่องถอนเงินอัตโนมัติผ่านการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติให้แก่ ธนาคารออมสิน โดยการดำเนินงานนี้จะเป็นการประสานความร่วมมือกับบริษัท ฮิตาชิ เปย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“ฮิตาชิ เปย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส”) ผู้ให้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องเอทีเอ็มและใช้เทคโนโลยีหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย โดยอาศัยขีดความสามารถและความชำนาญของบริษัทฯในด้านการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ณ ปัจจุบัน ฮิตาชิ เปย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส บริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 70,000 เครื่องโดยประมาณ ซึ่งถือว่ามีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอินเดีย โดยอาศัยเทคโนโลยี ระบบและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่มีมากมาย และผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงทั่วอินเดีย

ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทยและ ฮิตาชิออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ จะยังคงร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในนามของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ต่อไป โดยผนวกความสำเร็จและความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอบริการและโซลูชั่นส์แบบเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างประสิทธิภาพตลอดจนคุณภาพบริการที่เหนือชั้นยิ่งกว่าในธุรกิจของสถาบันการเงิน

ความเห็นจาก นายเคอิตะ ทาดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทยจำกัด:

บริษัทฯมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกจาก ธนาคารออมสิน เพื่อให้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ แบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยบริการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ นี้ ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ จะก่อตั้งศูนย์ตรวจสอบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ในประเทศไทย และจะสนับสนุนบริการที่ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพสูงให้แก่ ธนาคารออมสิน เนื่องจากความต้องการของบริการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติจะสูงขึ้นในตลาดประเทศไทย เราจะใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่สั่งสมจากกลุ่มบริษัทฯของฮิตาชิ เพื่อขยายธุรกิจการให้บริการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ และจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสถาบันการเงินในประเทศไทย

ความเห็นจาก นายประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา จำกัด :

บริษัท แพลท เนรา จำกัด มีความภาคภูมิใจในการได้รับความไว้วางใจจากธนาคารออมสิน ซึ่งให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ จำนวน 2,900 เครื่อง ในระยะเวลา ปี จากความสำเร็จนี้ ทำให้บริษัทฯเติบโตในด้านการให้บริการการดำเนินการของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ แบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ ได้ให้การสนับสนุนในโครงการนี้  ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการบริการที่ดีเยี่ยมประสบการณ์ระดับโลก และ ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ