‘แกร็บเอ็กซ์เพรส’ เชิญคุณร่วมบริจาคสิ่งของให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ส่งท้ายเดือนแห่งวันแม่ ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2561

แกร็บเอ็กซ์เพรส (GrabExpress) บริการรับส่งพัสดุและเอกสารแบบออนดีมานด์บนแอพพลิเคชั่นแกร็บ จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขส่งท้ายเดือนแห่งวันแม่ ชวนผู้ใช้แกร็บบริจาคเครื่องเขียน ของเล่น อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ของใช้ หนังสือ ฯลฯ ให้เด็กผู้ด้อยโอกาสที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิในจังหวัดอื่นๆ รวม 7 แห่ง ผ่านบริการแกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) โดยไม่คิดค่าส่ง ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2561 (ช่วงเวลา 10:00 – 16:00 น.)

เพียงผู้ใช้แกร็บที่ต้องการส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ จัดเตรียมสิ่งของที่ต้องการบริจาคใส่กล่องหรือถุงที่มีขนาดไม่เกิน 30 x 40 x 30 เซนติเมตร และหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เพื่อความปลอดภัยต่อการขนย้าย เปิดแอพพลิเคชั่นแกร็บและเลือกบริการ ‘ส่งของ’ กรอกสถานที่ที่ต้องการให้ไปรับของ พร้อมใส่จุดหมายปลายทางซึ่งเป็นสถานที่หรือมูลนิธิที่กำหนดในจังหวัดของท่าน* หลังจากนั้นเลือกบริการเป็น ‘แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์)’ ใส่รหัสโปรโมชั่นคำว่า “HAPPY”  กรอกรายละเอียดผู้รับเป็นสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนด และกดปุ่ม ‘จอง’ เพื่อส่งของบริจาคให้น้องๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถดูจุดหมายรับบริจาคและและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grab.com/th/blog/grabexpressdeliveringhappiness/ เฟสบุ๊ค แกร็บ ไทยแลนด์ https://www.facebook.com/GrabTH  หรือสอบถาม Grab Call Center  โทร. 02-021-2500

หมายเหตุ*

  1. เฉพาะผู้ใช้ในจังหวัดที่ร่วมรายการ / บริการในแคมเปญนี้ไม่สามารถส่งข้ามจังหวัดได้
  2. รายละเอียดการกรอกจุดรับ/มูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ และจังหวัดที่ร่วมรายการ ได้แก่
  • กรุงเทพฯ (มูลนิธิบ้านนกขมิ้น) – กรอกจุดรับบริจาคเป็นที่ ‘อาคารธนภูมิ’ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับหมายเลข 0638459361
  • เชียงใหม่ – กรอกจุดรับบริจาคเป็นที่ ‘โรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่’ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับหมายเลข 053815137
  • ขอนแก่น – กรอกจุดรับบริจาคเป็นที่ ‘สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง’ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับหมายเลข 043337533
  • โคราช – กรอกจุดรับบริจาคเป็นที่ ‘สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา’ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับหมายเลข 044242552
  • หาดใหญ่ – กรอกจุดรับบริจาคเป็นที่ ‘โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่’ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับหมายเลข 074384455
  • ภูเก็ต – กรอกจุดรับบริจาคเป็นที่ ‘หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย’ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับหมายเลข 076614116
  • พัทยา – กรอกจุดรับบริจาคเป็นที่ ‘โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ’ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับหมายเลข 038423468