โครงการ Young Technopreneur สร้างโอกาสเป็นนักธุรกิจตัวจริง

 

ทีมที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยี  Young Technopreneur  ปี 2019 ที่จัดโดยกลุ่มบริษัทสามารถ และสวทช. เดินทางเข้าพบนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจพร้อมรับคำแนะนำและความรู้ดีๆจากผู้ประกอบการ

 

ล่าสุดน้องที่ผ่านเข้ารอบในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร จากทีม AIP Skytech หรือ อากาศยานตรวจจับศัตรูพืชและการฉีดพ่นยาได้เข้าพบ สมาพันธ์ SME จ.นครปฐม  ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการรายเล็กให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเชื่อมต่อให้เข้าถึงทั้งภาครัฐและเอกชน

นำทีมโดยคุณสุเทพ  ศรีอินกิจ  เลขาธิการสมาพันธ์  (ที่ 4 จากซ้าย) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาคการเกษตร และทีมงาน  ได้ให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรไทย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะกับการเกษตรในปัจจุบัน ซึ่งน้องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานของตนเองต่อไป