True IoT จับมือ เน็กซ์พาย ยกระดับ NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ให้เชื่อมต่อบนโครงข่าย NB-IoT ของทรู ได้รายแรกในไทยวันนี้

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (ที่ 3 จากขวา)ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจไอโอที ประกาศความร่วมมือ ระหว่าง TrueIoT ผู้ให้บริการ IoT รายแรกในประเทศไทยที่มีโครงข่าย  NBIoT ครอบคลุมทั่วประเทศใช้ได้จริงแล้ววันนี้  กับ บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด  บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ที่พัฒนา โดยเนคเทค-สวทช.

โดย นายชาวีร์ อิสริยภัทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม NETPIE ให้สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย NBIoT ครั้งแรกในไทย เพิ่มทางเลือกให้นักพัฒนา (Makers) นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจใช้งาน IoT สามารถพัฒนาและใช้งานอุปกรณ์ IoT และเครื่องมือต่างๆ โดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NETPIE  ผ่านโครงข่าย NBIoT  ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ  

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้ผู้ใช้บริการ TrueIoT สามารถเลือกแพลตฟอร์มได้ตรงตามความต้องการใช้งานมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศด้าน IoT ของประเทศไทยให้เติบโตและขยายการใช้งานกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุค Thailand 4.0

true IoT

NETPIE เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า NETPIE ในการให้บริการ IoT Cloud Platform เพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อเชิงพาณิชย์  นักพัฒนาและผู้ที่สนใจสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE ได้ฟรีที่ https://netpie.io/ และสามารถใช้งาน NETPIE NBIoT Library บนเครือข่าย NBIoT ของ TrueIoT ได้แล้ววันนี้