คลังเก็บ

ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการ วันที่ 31 กรกฎาคม รับฝาก และนำจ่ายตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเปิดให้บริการรับฝากและให้บริการ นำจ่ายทั่วประเทศ ในวันหยุดต่อเนื่องประจำเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม พ.ศ. 2566 คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี 31 กรกฎาคม 2566 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 1 – 2 สิงหาคม 2566 

Thailand Post

โดยให้บริการผ่านไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ในศูนย์ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน

สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการรับฝากได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านได้ที่ https://postbase.thailandpost.co.th/th/service-point และเช็คสถานะพัสดุได้ทางไลน์ออฟฟิเชียล @ThailandPost