เป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วสำหรับ ...

ก่อนหน้านี้มีข่าว Samsung กำลังทำงานกับ ...