เร็วๆนี้ นายบุญสืบ จันทร์แจ่มศรี (กลาง) ...

ซัมซุงจัดงาน “Samsung Galaxy 10K Thailan ...