ก่อนหน้ามีการยืนยันวันเปิดตัวของ ...

  เป็นช่าวมาสักพักนึงแล้วสำหรับ OPP ...

  OPPO ได้ประกาศจัดงานในชื่องานว่า ...

  OPPO ประกาศในการประชุมประจำปี Qua ...