ต่อยอดความสำเร็จจากการก้าวสู่อันด ...

  ด้วยยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งของ OP ...

ด้วยเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้ใช้งานจร ...

OPPO แบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้ ...