ก่อนหน้านี้ Huawei ได้จัดงานบรรยา ...

  เมื่อวันที่  24 มกราคมที่ผ่านมา H ...