ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านที่หลายคนต้ ...

LINE แพลตฟอร์มส่งข้อความบนมือถืออันดับหน ...

โดยปกติชื่อจริงของคนไทยจะเป็นชื่อที่ค่อน ...