เข้ามาทำตลาดในไทยสักระยะหนึ่งแล้ว ...

  ตอกย้ำความแรงของแบรนด์อินฟินิกซ์  ...

"จากความสำเร็จในการทำยอดจำหน่ายได้มากกว่ ...