นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการ ...

  นายโทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ (กลาง) กรรม ...