ที่สำนักงานใหญ่อาวดี้ เมืองอิงโกลสตัด์ท ...

เมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมา ออเนอร์ (Honor) ...