หลังจากที่ AIS เปิดตัว V-Avenue.Co ห้างเ ...

นายพงษกรณ์ คอวนิช หัวหน้าส่วนงานการตลาดด ...