หลังจากที่รอคอยอย่างคาดหวังกันมาอย่างยาว ...

Vivo  ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ ...