คลังเก็บ

สามารถเทลคอม พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม ชูโซลูชัน “IBM Maximo ระบบบริหารสินทรัพย์” ตอบโจทย์องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา ออกแบบ และวางระบบบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ที่ตอบโจทย์การยกระดับองค์กรกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

นำร่องจับมือกับ IBM นำเสนอโซลูชัน “IBM Maximo” ระบบบริหารสินทรัพย์องค์กร  ล่าสุดคว้างานโครงการพัฒนาระบบงาน CMMS (Computerized Maintenance Management System หรือ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง) จาก กฟน.มูลค่า 135 ล้านบาท

Samart Telcom

นางสาวศิริลักษณ์  ชื้นประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด เปิดเผยว่า “ด้วยประสบการณ์การวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ด้านสาธารณูปโภค (SAP IS-Utility) กว่า 10 ปี พบว่า การบริหารจัดการสินทรัพย์ในองค์กรขนาดใหญ่ เป็นงานที่มีกระบวนการซ้ำซ้อน หลายขั้นตอน และเป็นรูปแบบเดิมๆ เช่น งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ หรือการวางแผนการจัดการด้านซอฟต์แวร์ License ต่างๆ ที่ต้องใช้ในองค์กร ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการดำเนินงานในส่วนนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

พอร์ทัลเน็ทจึงเห็นโอกาสในการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ และขยายขอบเขตการให้บริการที่นอกเหนือจากระบบ ERP  โดยการนำเสนอบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ครอบคลุมความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่แบบรอบด้าน โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง IBM นำเสนอโซลูชัน “IBM Maximo ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร” ที่ช่วยบริหารจัดการสินทรัพย์สำคัญต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ที่สำคัญ  ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวางแผน และคาดการณ์ระยะเวลาการบำรุงรักษาล่วงหน้าได้  ช่วยควบคุมทรัพย์สิน ลดต้นทุนการบำรุงรักษา  ลดต้นทุนวัสดุคงคลัง ลดความซ้ำซ้อน และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ด้านนางสาวภาวสุทธิ ศรีวิโรจน์ Software Leader กลุ่มธุรกิจ IBM Technology บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “IBM Maximo Application Suite เป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 9 ใน10 แห่งเลือกใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนระบบบำรุงรักษา  ขณะเดียวกันก็ลดดาวน์ไทม์ของระบบลงเฉลี่ย 20%

และวันนี้ไอบีเอ็มมีความยินดีที่ได้จับมือกับพอร์ทัลเน็ทในการนำเทคโนโลยีระดับโลกนี้ เข้าสนับสนุนองค์กรไทย ซึ่งไม่เพียงเป็นการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยังจะเป็นการช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในกระบวนการต่างๆ อันจะนำสู่การดำเนินการในแนวทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

ทังนี้ พอร์ทัลเน็ทยังพร้อมขยายสายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการระบบบริหารจัดการด้านอื่นๆ สำหรับองค์กรแบบครบวงจร ที่เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อรองรับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล   เช่น ระบบ Enterprise Content Management (ECM) ระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลในองค์กร  และระบบ Robotic Process Automation (RPA) ที่ช่วยลดกระบวนการในการทำงานที่มีลักษณะซ้ำๆ รูปแบบเดิมๆได้  

โดยระบบต่างๆเหล่านี้ เมื่อเชื่อมโยงกับระบบ ERP ก็จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีแบบรอบด้าน พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สำหรับเป้าหมายการให้บริการของพอร์ทัลเน็ท ยังคงเน้นฐานลูกค้าเดิมที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ด้านสาธารณูปโภค เนื่องจากเรามีประสบการณ์ และความชำนาญ และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินงานจึงพร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้ารายได้แตะพันล้านบาท

และเริ่มต้นปี 2566 ด้วยข่าวดี ด้วยการได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนิน “โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน Computerized Maintenance Management System (CMMS)” จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่า 135 ล้านบาท 

และยังมี “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Upgrade ระบบ SAP” ของการประปานครหลวง ที่ทยอยส่งมอบงานตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสามารถ Go live ได้ภายในปีนี้    จากผลงานดังกล่าวจึงเป็นเครื่องการรันตีได้ถึงความพร้อม และประสบการณ์ในการให้บริการของพอร์ทัลเน็ทได้เป็นอย่างดี”   นางสาวศิริลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย