กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน 149 แห่งในจ.เชียงราย

 

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ท่านผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน 149 แห่งใน  จ.เชียงราย โดยมีนายจง  ดิลกสมบัติ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.สามารถเทลคอม เป็นผู้มอบ

Samart

เพราะกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับคนไทย โดยอาศัยการศึกษา เป็นการเสริมทักษะความรู้ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดๆ ในประเทศไทย  โดยบริษัทฯ ได้ยึดนโยบาย “การสร้างคนคุณภาพ..ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” เป็นเป้าหมาย

และได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาและทุนการวิจัย ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการสนับสนุนการสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล สนามกีฬา ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อ การเรียนการสอนต่างๆ  พร้อมจานดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม หวังว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับวงการศึกษาไทยได้อย่างดีมีประสิทธิภาพต่อไป

ดังนั้น “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม” จึงจัดโครงการ “เติมยิ้มและสร้างสุขในการเรียนรู้” มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTVและอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน 149 แห่งใน  จ.เชียงราย