กลุ่มสามารถเทลคอม มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน 30 แห่งใน จ.สระแก้ว

นายพรพจน์ เพ็ญพาส  ท่านผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว เป็นประธานพิธีการมอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน 30 แห่งใน จ.สระแก้ว โดยมีนายจง  ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม เป็นผู้มอบ

Samart

เพราะ #กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับคนไทย โดยอาศัยการศึกษา เป็นการเสริมทักษะความรู้ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดๆ ในประเทศไทย  โดยบริษัทฯ ได้ยึดนโยบาย “การสร้างคนคุณภาพ..ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” เป็นเป้าหมาย

และได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาและทุนการวิจัย ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการสนับสนุนการสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล สนามกีฬา ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อ การเรียนการสอนต่างๆ  พร้อมจานดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม หวังว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับวงการศึกษาไทยได้อย่างดีมีประสิทธิภาพต่อไป

ดังนั้น “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม” จึงจัดโครงการ “เติมยิ้มและสร้างสุขในการเรียนรู้” มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน 30 แห่งใน  จ.สระแก้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมมอบหนังสือ, อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา พร้อมด้วยเก้าอี้ และเสื้อสำหรับใส่วันศุกร์ ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองข่า จ.สระแก้ว อีกด้วย