คลังเก็บ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จัดอบรมออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมใช้งานระบบ “POMS”

กองวิจัย และเตือนภัยมลพิษระยะไกล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดงานฝึกอบรม “การใช้งานระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Pollution Online Monitoring System : POMS)” ผ่านระบบออนไลน์  ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ  และผู้ประกอบการโรงงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยมลพิษระยะไกล ผ่านเว็บไซต์ และโมบาย แอพลิเคชั่น รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อระบบรับ-ส่งข้อมูลมลพิษจากโรงงาน โดยมีนายศิระ จันทร์เฉิด (ภาพใหญ่) รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้  

Samart

สำหรับ ระบบ POMS ที่กองวิจัย และเตือนภัยมลพิษระยะไกล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พัฒนาขึ้นนี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นระบบในการเชื่อมต่อรับ –ส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลผ่านทางเว็บไซต์ และโมบาย แอพลิเคชั่น เพื่อให้การเฝ้าระวัง และเตือนภัยของการระบายมลพิษโรงงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน  โดยบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้รับความไว้วางใจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการติดตั้งและพัฒนา “ระบบ POMS” ดังกล่าว