คลังเก็บ

ออปโป้ ส่งมอบความห่วงใย มอบกรมธรรม์ประกันเชื้อไวรัส COVID-19 แก่พนักงานออปโป้ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

คุณชานนท์ จิรายุกุล ประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร ออปโป้แห่งประเทศไทย แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันเชื้อไวรัสโคโรนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่พนักงานออปโป้ทุกคน

 

ออปโป้ แบรนด์ชั้นนำในตลาดสมาร์ทโฟนไทย ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาด และห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานทุกท่าน จึงขอมอบความคุ้มครองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่พนักงาน

นอกจากนี้ออปโป้ยังได้ออกมาตรการให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงาน และลดการแพร่กระจายของไวรัส ในส่วนของอาคารสำนักงานใหญ่ และร้านค้า OPPO ได้มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในบริเวณโดยรอบอย่างถี่ถ้วน รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เข้มงวดตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

เพราะออปโป้ห่วงใย ใส่ใจพนักงาน

คลิกช้อปสมาร์ทโฟน OPPO ที่นี่ >>> http://bit.ly/2CtyuWo