NT พร้อมให้บริการ ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการ NT กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการทุกคน โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกมากขึ้น สามารถติดต่อขอใช้บริการและชำระค่าบริการ ได้ที่ศูนย์บริการ NT กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ

NT

สามารถค้นหาข้อมูลศูนย์บริการผ่านทาง เว็บไซต์ www.ntplc.co.th ตามขั้นตอนดังนี้

          1 เลือกเมนู ค้นหาศูนย์บริการ

          2 เลือกภาค เเละ จังหวัดที่ต้องการค้นหา

          3 เลือกศูนย์บริการที่ท่านต้องการ (สามารถกดดูผ่าน googlemap ได้)
          

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่NT Contact Center โทร.1888