หัวเว่ย เผยรายงานการเติบโตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2017 เทคโนโลยีไอซีทีเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หัวเว่ยได้เผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2560 (2017 Sustainability Report) ซึ่งแสดงข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล, การสนับสนุนเสถียรภาพและความปลอดภัยของเครือข่ายและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล, การส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์  โดยในช่วงปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน

Huawei

“ที่หัวเว่ย เราต้องการนำความเชี่ยวชาญที่เรามีมาใช้สร้างโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงสื่อสารถึงกันและเติบโตอย่างยั่งยืน  เรามองไปถึงอนาคตที่ทุกคน ทุกบ้านและทุกองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการเชื่อมต่อ” ดร. โฮเวิร์ด เหลียง ประธานคณะกรรมการบริหารของหัวเว่ย กล่าว “ในขณะที่เราส่งเสริมให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงมากขึ้น เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกและอนาคตของเรามากยิ่งขึ้น”

เทคโนโลยี ICT ได้กลายเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันการสร้างความยั่งยืนทั่วโลก ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน หัวเว่ยจะยังเพิ่มการลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีไอซีที และนำผลสัมฤทธิ์จากนวัตกรรมนี้ไปเผยแพร่ให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2560 โซลูชั่น WTTx ใหม่ของหัวเว่ยได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น รวมถึงชนบทที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มาก  โซลูชั่นนี้ช่วยลดต้นทุนการเชื่อมต่อลงได้ถึงร้อยละ 75 และทำให้การติดตั้งใช้งานเครือข่ายทำได้เร็วขึ้นร้อยละ 90  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดตั้งระบบ RuralStar 2.0 โซลูชั่นสำหรับเครือข่ายในพื้นที่ชนบท ให้กับผู้ให้บริการ 12 รายใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กานา และเม็กซิโก ช่วยเพิ่มอัตราการครอบคลุมของเครือข่ายในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ยังห่างไกลความเจริญสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้มากขึ้น  โซลูชั่น Mobile Money ของหัวเว่ยช่วยให้ผู้ให้บริการและธนาคารสามารถนำเสนอบริการโมบายแบงกิ้งใหม่ๆ ที่เชื่อถือได้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมมากนัก ซึ่งโซลูชั่นนี้มีการติดตั้งใช้งานใน 19 ประเทศ และมีผู้ใช้บริการกว่า 152 ล้านคน ทำให้บริการทางการเงินมีความสะดวก สามารถเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น

“เราพยายามเทียบการปฏิบัติงานของเรากับโครงการตัวอย่างที่ดีที่สุดของวงการ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ และตอนนี้เราก็มีแผนที่จะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพื่อก้าวไปให้ทันกับนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีนี้จะสามารถช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” มร. เควิน เทา คณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหัวเว่ยกล่าว เมื่อพูดถึงแผนด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนของหัวเว่ยในอนาคต

“เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดรับสิ่งใหม่และการเติบโตของระบบนิเวศทั้งระบบ

ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ธุรกิจจะสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน และแบ่งปันความสำเร็จร่วมกันกับผู้เล่นอื่นๆ ในอุตสาหกรรม” มร. เทา กล่าว

รายงานฉบับนี้ของหัวเว่ยจัดทำขึ้นตามแนวทางการรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งหัวเว่ยได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการรับประกันผลจากภายนอก Bureau Veritas เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ความเป็นธรรม และความโปร่งใสของรายงาน

สามารถดูรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2560 ได้ที่:

http://www.huawei.com/en/about-huawei/sustainability/sustainability-report