CDG จัดกิจกรรม Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วยโค้ดดิ้ง ครั้งที่ 14

 

กลุ่มบริษัทซีดีจี นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ฉลองปีใหม่ด้วยกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 14 มอบความสุขส่งท้ายปี 2561ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียนวัดบางโคล่นอก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกการใช้กระบวนการคิดเชิงคำนวณ หรือ Computational Thinking (CT) กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน เพิ่มทักษะด้านความคิดการรับมือกับปัญหาปลายเปิดที่ซับซ้อนและช่วยแก้โจทย์ปัญหาในวิชาการต่าง ๆ ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่  Scratch วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) พร้อมมอบของที่ระลึก และอุปกรณ์สำหรับการสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก

CDG

สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams