CAT จับมือพันธมิตร ให้บริการแพลตฟอร์ม Aculearn online by CAT เปิดการศึกษาทางเลือกใหม่ในรูปแบบ ห้องเรียนไร้พรมแดน

 

ดร.ดนันท์  สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วย Mr. Lee Yih Neng, Managing Director, Aculearn Online PTE LTD และ นายคมสัน เรืองเดชวรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการแพลตฟอร์ม Aculearn online by CAT ณ ห้อง 808  ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ

 

บริการแพลตฟอร์ม Aculearn Online by CAT เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของทั้ง 3 หน่วยงาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้ร่วมกันพัฒนาบริการแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Aculearn Online by CAT ซึ่งเป็นระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ ภายใต้แนวคิด “ห้องเรียนไร้พรมแดน”

เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถพูดคุย ตอบโต้ ตอบคำถามและสื่อสารกันได้เสมือนเรียนร่วมกันภายในห้องเรียนเดียวกัน แม้จะอยู่ต่างสถานที่ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน และสามารถทำการเรียนออนไลน์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งบริการแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ นับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนสดออนไลน์ (Online Interactive Learning) รูปแบบใหม่ ที่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมโรงเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงให้ผู้เรียนจากทั่วประเทศสามารถเลือกการเรียนการสอนสดได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน

ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถพูดคุย โต้ตอบภายในห้องเรียนได้เสมือนจริง นอกจากนี้ยังสามารถดูวิดีโอย้อนหลังเพื่อทบทวนเนื้อหาผ่านบริการแพลตฟอร์มที่จะสร้างความแตกต่างจากเรียนออนไลน์ที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

CAT

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ CAT เปิดเผยว่า “สำหรับการให้บริการแพลตฟอร์ม Aculearn Online by CAT ที่เกิดขึ้นนี้ CAT จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาและดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ Infrastructure ให้เหมาะสมกับการให้บริการแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานเสมอ

โดย CAT จะทุ่มเทและนำทรัพยากรทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน ทั้งผู้สอน และผู้เรียนที่จะมีการขยายตัวอย่างไร้ขีดจำกัดในอนาคต และด้วยศักยภาพด้านโครงข่ายตลอดจนระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ CAT มี

ผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟแวร์และการตลาดของพันธมิตร จะช่วยส่งเสริมให้แพลตฟอร์มที่เราทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมกันพัฒนา จะสามารถสร้างมิติใหม่ด้านการศึกษาให้กับประเทศ และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำทางนวัตกรรมด้านการศึกษา และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับประเทศชาติและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป”

Mr. Lee Yih Neng, Managing Director, Aculearn Online PTE LTD เปิดเผยว่า “บริษัท Aculearn Online จากประเทศสิงคโปร์ ในฐานะผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Aculearn Online by CAT ที่ช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านการเรียนการสอนแบบ Online Interactive ที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถถามตอบในระหว่างเรียนออนไลน์

อีกทั้งยังรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Video On-demand ที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ บริษัท Aculearn Online มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงวางเป้าหมายให้ Aculearn Online by CAT เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างแท้จริง”

คุณคมสัน เรืองเดชวรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้นำเสนอแพลตฟอร์ม Aculearn Online by CAT แก่สถาบันกวดวิชาต่างๆ และองค์กรที่ให้บริการด้านฝึกอบรม ทั้งยังจัดเทรนนิ่งการใช้งานแพลตฟอร์มให้กับกลุ่มผู้สอนและผู้ใช้งาน รวมถึงมีทีมสนับสนุนการใช้งาน คอยแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้แพลตฟอร์ม Aculearn Online by CAT นอกจากช่วยยกระดับการศึกษาออนไลน์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ยังช่วยขยายฐานผู้เรียนโดยไม่ต้องลงทุนขยายสาขา ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม”