คลังเก็บ

คณะผู้บริหาร CAT เข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลาย ความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

CAT

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริ ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วม จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

โดย CAT ร่วมสนับสนุนบริการสื่อสารโทรคมนาคม ภายในศูนย์บัญชาการของงานและจุดคัดกรองทุกจุดรอบบริเวณงาน ประกอบด้วย บริการอินเทอร์เน็ตและ WiFi, บริการเชื่อมต่อสัญญาณ CCTV, บริการ Digital Trunked Mobile พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน