คลังเก็บ

  เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ...

  ยิ่งใกล้เปิดตัวก็ยิ่งมีข้อมูลสเปก ...