รูดม่านเปิดฉากอย่างเป็นทางการกับง ...

  บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป ...

  ในยุค 4.0 ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมแล ...