Vivo จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Vivo Cares Vivo Shares เคียงข้างกัน เคียงข้างคุณ” นำทัพช่วยเหลือชาวไทยผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid19

เมื่อเร็วๆนี้ Vivo ประเทศไทยจัดกิจกรรม “Vivo Cares Vivo Shares วีโว่ เคียงข้างกัน เคียงข้างคุณ” นำทัพพนักงานแจกถุงยังชีพ ของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เครื่องดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ได้มอบให้คนไทยทุกภูมิภาค กว่า 11 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพฯ

Vivo

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนในชุมชนจังหวัดต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก โดยกิจกรรม “Vivo Cares Vivo Shares วีโว่ เคียงข้างกัน เคียงข้างคุณ” นี้จัดขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือเข้าช่วยเหลือ และดูแลเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ในช่วงเวลายากลำบาก ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทั้ง Vivo ตั้งปณิธานที่จะสู้อยู่เคียงข้างคนไทยในช่วงวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้สามารถติดตามภาพกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Vivo Thailand Facebook (https://www.facebook.com/VivoThailand/posts/1506754239503867)

คลิกช้อปสมาร์ทโฟน Vivo ที่นี่ >>> http://bit.ly/2EM6u36