คลังเก็บ

ทรู เตือนลูกค้า ระวังมิจฉาชีพเรียกเก็บเงิน ค่าบริการย้ายสายอินเทอร์เน็ตลงดิน

เนื่องจาก ขณะนี้เริ่มมีลูกค้าติดต่อสอบถามมายังศูนย์บริการทรู เรื่องมี จดหมายจากบริษัทฯ ไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งเรียกเก็บค่าบริการย้ายสายอินเทอร์เน็ตลงดิน

ทรูจึงขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า กลุ่มทรูไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้นจากลูกค้า ในการย้ายสายอินเทอร์เน็ตลงดิน ซึ่งการย้ายสายอินเทอร์เน็ตลงดินเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ โดยกลุ่มทรูได้มีการดำเนินการและลงทุนในส่วนนี้ไปแล้ว ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆ

หากมีการแอบอ้างว่าเป็นจดหมายจากบริษัทฯ ขอลูกค้าอย่าได้หลงเชื่อหรือดำเนินการชำระเงินใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองมายังหมายเลข 1242