คลังเก็บ

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ผนึก ACE สิงคโปร์ ในงาน Global Innovation Alliance Bangkok เติมเต็มระบบนิเวศครบวงจร มุ่งสู่ศูนย์กลางดิจิทัลระดับภูมิภาค

ดร.โค โป คูน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศสิงคโปร์ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในงาน GLOBAL INNOVATION ALLIANCE BANGKOK 

ซึ่งได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยและสิงคโปร์ โดย นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางด้านดิจิทัลของไทย ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลงนามความร่วมมือกับ นายเอ็ดมัส นีโอ ผู้อำนวยการ The Action Community for Entrepreneurship (ACE) สิงคโปร์

true digital park

เพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพที่ครบวงจรที่สุดระหว่าง 2 ประเทศเข้าไว้ด้วยกัน เติมเต็มระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด Open Innovation สำหรับสตาร์ทอัพไทย โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค และ ACE สิงคโปร์ จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญร่วมกัน และมีเป้าหมายที่จะจัดตั้ง ทรู ดิจิทัล พาร์ค – ACE สิงคโปร์ เซ็นเตอร์ ขึ้นที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค

เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่เหล่าสตาร์ทอัพทั้งไทยและสิงคโปร์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักสูตรสำหรับสตาร์ทอัพในภูมิภาค รวมถึงยังเป็นโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยและสิงคโปร์มีช่องทางต่อยอดธุรกิจร่วมกันในทุกด้านแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงตลาดของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้