ไปรษณีย์ไทยอัพดีกรีคุมเข้มที่ทำการ – เจ้าหน้าที่ ช่วง COVID – 19 ระบาด รอบ 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3 ผ่าน 4 แนวทาง ได้แก่ Safe Zone ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดทุกจุดในพื้นที่สำนักงาน และจุดให้บริการโดยละเอียดทุกๆ 20 นาทีSafety Service เน้นการรักษาระยะห่าง

พร้อมสามารถใช้บริการ รับฝากนอกที่ทำการ หรือ Pick up Service เพื่อลดการเดินทางและความแออัดของสถานที่  Safety News Alert ผ่านการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลผู้ได้รับเชื้อ หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงผ่านช่องทางการสื่อสารของไปรษณีย์ไทยSafety Staff ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับบุคลากรในทุกระดับ และ Safety Customer คำนึงถึง ความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนที่มาใช้บริการ 

Thailand Post

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยและชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID – 19 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในขณะนี้หลาย ๆ พื้นที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและการขนส่งที่ต้องให้บริการภาคเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน อย่างต่อเนื่อง จึงได้เร่งยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยแนวทางที่สำคัญดังต่อไปนี้  

· Safe Zone สำนักงานใหญ่ ศูนย์คัดแยก และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ได้ดำเนินการฉีดพ่นและทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ COVID – 19ทุกจุดโดยละเอียด โดยเฉพาะเคาน์เตอร์ให้บริการ จุดกดบัตรคิว ที่นั่งพักระหว่างรับบริการ และจุดที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง  ทั้งนี้ ล่าสุดได้กำชับและสั่งการให้มีการเพิ่มความถี่ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นทุกๆ 20 นาที พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างและการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ

· Safety Service เพื่อความปลอดภัยในการลดการสัมผัส และความแออัดในแต่ละพื้นที่ ไปรษณีย์ไทย      ได้จัดเตรียมความพร้อมของบริการ Pick up Service ซึ่งเป็นการรับฝากสิ่งของนอกที่ทำการช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย ร้านค้า หรือสำนักงาน  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับสิ่งของหรือพัสดุตามวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการได้จองผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกในการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุลแทนได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส

· Safety News Alert กรณีที่มีการติดเชื้อ หรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ไปรษณีย์ไทยจะแจ้งข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงบนช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post โดยขอย้ำว่าจะไม่มีการปกปิดข้อมูลของผู้ที่มีความเสี่ยงใด ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

· Safety Staff เป็นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องให้บริการลูกค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์คัดแยก หรือบุรุษไปรษณีย์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก  โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ ทั้งการนำจ่ายและเข้ารับพัสดุ และในส่วนงานอื่น ๆ นอกจากนี้ บุคลากรทุกคนยังต้องมีการรายงานบันทึกการเดินทาง  หรือจัดทำ Timeline เพื่อประโยชน์ในการรายงานข้อมูลให้กับสังคมได้รับทราบต่อไป

· Safety Customer คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนที่มาใช้บริการ  ซึ่งไปรษณีย์ไทยยังคงเน้นมาตรการเชิงรุก ทั้งการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดบริการ และการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล การเว้นที่นั่งรอรับบริการ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในบางที่ทำการฯ ไปรษณีย์ไทยจะจัดเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน เพื่อลดข้อกังวลในด้านความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ

อนึ่ง ไปรษณีย์ไทย ได้ย้ำมาตรการดูแลความสะอาดโดยทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น พร้อมทั้งกำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกนำจ่ายสิ่งของและใส่หน้ากากอนามัย 100%  ทุกครั้ง

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!