นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที หัวหน้ ...

  ZTE อดีตยักษ์ใหญ้ในวงการโทรคนนาคม ...

หลังจากที่ ZTE แบรนด์สมาร์ทโฟนจากแดนมังก ...

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู ...