ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แ ...

  ในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือ ...

  ก่อนหน้านี้มีข่าวของ Samsung Gala ...

  ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ Sa ...