หลังจากที่มีภาพตัวเครื่อง และสเปกของ OPP ...

มีรายงานว่ามีข้อมูลของ OPPO หมายเลขรุ่น ...