OPPO ประกาศเปิดตัว OPPO A16 สมาร์ตโฟนระด ...

OPPO A16 ว่าที่สมาร์ตโฟนรุ่นภาคต่อของ OP ...

มีรายงานว่า OPPO ทำงานบนสมาร์ตโฟนตระกูล ...