เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดตั ...

เป็นข่าวมาตั้งแต่กลางปี 2017 สำหรับ iPho ...