เห็นภาพเซ็ตนี้แล้วใจบางจริงๆ แต่ไม่รู้เป ...

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้า ...