เอไอเอส ขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใ ...

  AIS ฉลองก้าวสู่ปีที่ 30 ขอบคุณลูก ...