ปีที่ผ่านมา  HMD Global ได้เปิดตั ...

ธนเดช ช่วงแก้ววิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายการตล ...