Shopee (ช้อปปี้) เปิดตัวโครงการ “Thailand Global Leader Program 2018 (GLP)” เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำที่ผลักดันองค์กรในอนาคต

ช้อปปี้(Shopee)” ผู้นำตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัว “Thailand Global Leader Program 2018 (GLP)” โครงการเฟ้นหานักศึกษาจบใหม่ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี ผู้มีความสามารถและศักยภาพเป็นกลุ่ม “Young Talent” หรือ “หัวกะทิ” พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำขององค์กรในตลาดที่แข่งขันสูง

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GLP จะได้รับโอกาสในการทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารในทุกๆสายงาน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจภาพรวมขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ได้รับคัดเลือกจะประจำที่ประเทศไทยเป็นเวลา 18 เดือน และต่างประเทศอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาโครงการ 2 ปี  และตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ผู้ที่รับการคัดเลือกจะได้ลงมือทำงานจริง ทำงานแบบ Dynamic จริงในธุรกิจสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนฝึกทักษะการบริหารงาน

นอกเหนือจากประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้ว ช้อปปี้ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับบุคลากร โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GLP จะได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่สูงในอันดับต้นๆ ในตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

Shopee

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วที่ www.shopee.co.th/glp2018  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ ตุลาคม 2561