SAMTEL โชว์รายได้รวมกว่า 7 พันล้าน ก่อนเข้าโค้งสุดท้าย Q4

 

SAMTEL โชว์ผลงาน 3 ไตรมาสแรก รับรู้รายได้แล้ว 7,221 ล้านบาท  และยังมีงานในมือแล้วกว่า 9 พันล้านบาท จากโครงการขนาดใหญ่ที่ได้เซ็นสัญญาไปแล้ว และเตรียมพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท

 

Samart

นายจง  ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมา และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆว่า “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มีผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันมีโครงการในมือแล้วมูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านบาท จากโครงการขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจากการเซ็นสัญญาในครึ่งปีแรก อาทิ โครงการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,โครงการของทีโอที ,โครงการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ภาพรวมของธุรกิจมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ในไตรมาส 3 ทั้งสิ้น 1,950 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 มีการเซ็นสัญญาโครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,734 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย , โครงการต่อสัญญาจ้างให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง หรือ CUTE ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย, โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพังงา

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ SAMTEL  ตลอด 9 เดือน มีรายได้และกำไรสูงขึ้น เฉลี่ยกว่า 30 เปอร์เซนต์ โดยมีรายได้รวม 7,221 ล้านบาท และกำไร 310 ล้านบาท รวมแล้วมีโครงการในมือ มูลค่าทั้งสิ้นกว่า  9,000  ล้านบาท ที่สำคัญในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ยังมีงานที่รอการประมูลอีกกว่า 30 โครงการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 6 พันล้านบาท อาทิ โครงการของธนาคารออมสิน และบมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นต้น

“กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม” มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดขององค์กรผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล